מחלקת פרוייקטים

שליטה ובקרה

מערכות אודיו-וידאו, שליטה ובקרה, מולטימדיה – טכום מובילה בייצור והתקנה של בקרי שליטה ומערכות אודיו-וידאו מתקדמות המשתלבות בחדר המבוקש (חדר חכם) בהתאם לדרישות הלקוח.

בקרי השליטה של טכום נשלטים באמצעות פאנל לחצנים פשוט ומובן לכל, ללא הדרכה ראשונית, בצורה אינטואטיבית לחלוטין, בנוסף למערכות AV מסובכות אשר נשלטות באמצעות כפתור אחד בחדר.